[Infographic]: Dấu ấn 10 năm thực hiện chính sách BHYT


Năm 2019 là năm đánh dấu 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới. BHXH Việt Nam đã tích cực vào cuộc, phối hợp cùng với các bộ, ngành, đơn vị liên quan trong công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT, công tác tổ chức thực hiện đạt được bước tiến lớn.


Dau an 10 nam thuc hien chinh sach BHYT


Nhận xét

Liên hệ với chúng tôi

Gửi

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền