Gói cá nhân


Gói chứng thư cá nhân cơ bản cho phép thuê bao sử dụng chứng thư để ký số và mã hóa nội dung gửi đi khi sử dụng địa chỉ email đã đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ.
Khi sử dụng dịch vụ này, người nhận email của thuê bao sẽ nhận biết rằng, nội dung thư họ vừa nhận từ đúng địa chỉ email của thuê bao và duy trì được tính bảo mật đường truyền. Ngoài ra, thuê bao có thể sử dụng chứng thư cho các hoạt động giao dịch điện tử khác như xác thực (client authentication), mã hóa giao dịch.

Nội dung
1năm(đ)
2 năm(đ)
3 năm(đ)
-     Kê khai thuế
-     Ký email, văn bản
-     Giao dịch ngân hàng điện
-     tử, chứng khoán điện tử ,Kho bạc nhà nước
990.000
1.650.000
1.320.000


Hotline: 0931320000


Liên hệ với chúng tôi

Gửi

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền