Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

chữ ký số FPT CA

Hướng dẫn sử dụng FPT.VNACCS

Đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm FPT.VNACCS sử dụng để kê khai tờ khai Hải quan vào hệ thống Hải quan điện tử VNACCS.
FPT VNACCS
FPT.VNACCS
Hệ thống Hải quan điện tử VNACCS chưa hỗ trợ kê khai các danh mục của loại hình SXXK, Gia công, Chế xuất. Do đó tài liệu này cũng hướng dẫn kê khai các danh mục nguyên liệu nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu, định mức, hợp đồng gia công,… vào hệ thống Hải quan điện tử phiên bản 4. 
Phạm vi
Tài liệu này áp dụng cho người khai Hải quan điện tử vào hệ thống Hải quan điện tử VNACCS với các chức năng sau đây:
- KHAI BÁO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
- MỞ TỜ KHAI NHẬP KHẨU
- MỞ TỜ KHAI NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG TRỊ GIÁ THẤP MIỄN THUẾ
- MỞ TỜ KHAI XUẤT KHẨU
- MỞ TỜ KHAI XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG TRỊ GIÁ THẤP MIỄN THUẾ
- KHAI SỬA ĐỔI BỔ SUNG SAU THÔNG QUAN
- ĐĂNG KÝ DANH MỤC MIỄN THUẾ
- MỞ TỜ KHAI HÀNG HÀNG TẠM NHẬP TÁI XUẤT
- KHAI BÁO ĐÍNH KÈM TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ
- SXXK: ĐĂNG KÝ DANH MỤC NGHUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU (V4)
- SXXK: ĐĂNG KÝ DANH MỤC SẢN PHẨM XUẤT KHẨU (V4)
- SXXK: ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC SẢN XUẤT (V4)
- GIA CÔNG: ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG (V4)
- GIA CÔNG: ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC GIA CÔNG (V4)

Quý vị có thể xem chi tiết tài liệu và tải về FPT.VNACCS

Xem thêm FPT.VNACCS- Hướng dẫn khai báo nhập chỉ tiêu nghiệp vụ IDA - nhập khẩu- MỚI NHẤT


x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền