Phần mềm hải quan điện tử FPT e-Customs Service


Dịch vụ Hải Quan Điện Tử FPT( FPT e-Customs Service) cung cấp phần mềm khai báo hải quan điện tử. Phần mềm được xây dựng bởi các chuyên gia có 20 năm kinh nghiệm trực tiếp xây dựng phần mềm cho cơ quan Thuế và Hải Quan.
Dịch vụ khai hải quan điện tử FPT được Tổng cục Hải quan cấp chứng nhận hợp chuẩn 05/2012, nhận giải Sao Khuê Tháng 6 năm 2011 cho Sản phẩm phần mềm ưu việt.
van ban hop chuan tchq
Văn bản hợp chuẩn

Những tính năng nổi trội:
-         Triển khai được trên nhiều mô hình khác nhau (Doanh nghiệp, Chi nhánh, Đại lý…).
-         Đáp ứng cho tất cả các loại hình Hải quan điện tử chỉ trên 01 chương trình duy nhất.
-         Tự động backup dữ liệu và tái sinh cấu trúc khi bị Virus tấn công.
-         Tự động cấu hình địa chỉ kết nối với đơn vị Hải quan làm thủ tục. Tự động dò đường ra Internet trong mạng có sử dụng Proxy.
-         Tự động nâng cấp khi có lỗi hoặc khi có thay đổi nghiệp vụ Hải quan.
-         Tích hợp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các thủ tục hải quan điện tử
-         Mua bản quyền 1 lần, có thể cài trên nhiều máy tính.
-        Chức năng trình ký từ xa, chỉ phải nhập mã pin token 1 lần.
-        Không giới hạn số lượng tờ khai

Tải về Phần Mềm Khai Hải Quan
BÁO GIÁ 
CHI TIẾT FPT.eCustoms

I. Đối với Doanh nghiệp trực tiếp xuất nhập khẩu.

Gói sản phẩm
Bản quyền PM
1 năm
2 năm
3 năm
Khai kinh doanh/đầu tư
miễn phí
1.200.000
2.400.000
3.600.000
Khai SXXK
2.500.000
1.900.000
   
3.800.000
  
5.700.000
Khai gia công
Khai chế xuất
Thanh khoản SXXK
7.900.000
2.900.000
             5.800.000
   
8.700.000
Thanh khoản gia công
Thanh khoản chế xuất
Kế toán kho SXXK
3.500.000
3.500.000
     
7.000.000
     
10.500.000
Kế toán kho gia công
Kế toán kho chế xuất

II. Đối với mô hình Khai cho nhiều doanh nghiệp hoặc Đại lý Hải quan.

Khai kinh doanh đầu tư
1 năm
2 năm
3 năm
Bản quyền PM
1.900.000/thanh toán 1 lần duy nhất

Doanh nghiệp thứ 1-20
650.000
1.300.000
1.950.000

Doanh nghiệp thứ 21-50
450.000
900.000
1.350.000

Doanh nghiệp thứ 51 trở đi
250.000
500.000
750.000


Khai SXXK, gia công, chế xuất
Tính theo năm
1 năm
2 năm
3 năm
Bản quyền PM
 3.500.000/thanh toán 1 lần duy nhất
Mỗi doanh nghiệp
1.600.000
3.200.000
4.800.000


Thanh khoản SXXK, gia công, chế xuất
Tính theo năm
1 năm
2 năm
3 năm
Bản quyền PM
9.900.000
Mỗi doanh nghiệp
2.700.000
5.400.000
9.100.000

Kế toán kho SXXK, gia công, chế xuất
Tính theo năm
1 năm
2 năm
3 năm
Bản quyền PM
5.500.000
Mỗi doanh nghiệp
3.200.000
6.400.000
9.600.000

Ghi chú:
Bản quyền PM trả 1 lần duy nhất, Dịch vụ không chịu VAT, đăng ký gói 2 năm giảm 5%, 3 năm giảm 10%.
Chúng tôi hỗ trợ sao lưu dữ liệu từ phần mềm ecus sang.

Thông tin chi tiết liên hệ: 0931320000

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

Xem thêm:
Bảo hiểm xã hội FPT
Dịch vụ FPT.eTAX

Liên hệ với chúng tôi

Gửi

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền