Lỗi chứng thư số chưa được đăng ký khi đính kèm file khai hải quan

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018
Tags: , , , , ,

Liên hệ


Ms Hiền: 09.3132.0000

Ms Luyến: 0988.86.16.19

Ms Thân: 09.6272.0000

THÔNG BÁO! Từ 1.5.2018 Tăng phí chữ ký số do Bộ Tài Chính áp phí chứng thực. Đăng ký ngay (chi tiết)