Hướng dẫn đăng ký chữ ký số trên mục doanh nghiệp đăng ký sử dụng chữ ký số( V5)


Truy cập vào Website của Tổng cục Hải quan theo địa chỉ:  http://www.customs.gov.vn  bằng trình duyệt ie hoặc ie tab, sau đó nhấn chuột vào mục Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số


Khi cửa sổ “ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CHỮ KÝ SỐ” hiện ra, người dùng nhập đầy đủ thông tin trên màn hình sau đó bấm nút Xem thông tin để thực hiện kiểm tra thông tin doanh nghiệp.

Lưu ý số chứng minh thư chính là số chứng minh thư người đại diện công ty đã đăng ký với Tổng cục thuế

 Với trường hợp máy chưa cài java, người dùng nhấn vào “Download” để tải phần mềm java về cài đặt, quá trình cài đặt java người dùng tham khảo bên dưới.


Hoàn tất Java


Tùy chỉnh java
Quý vị cần vào contro panel sau đó chọn java


Vào thẻ advance và làm đúng như hướng dẫn sau
Sau khi cài xong java, chúng ta cần tắt trình duyệt đi và mở lại, lần này chỉ cần điền mã số thuế và số cmt là được.

Bảng thông tin đăng ký sử dụng Chữ ký số tham gia Hải Quan điện tử hiện ra, người dùng nhấn vào “Xem Thông Tin Chứng Thư Số” (Máy tính đã cắm USB token FPT-CA) để lấy các thông tin của chứng thư. 

Sau khi kiểm tra thông tin chữ ký số, người sử dụng nhấn vào  “Đăng ký thông tin”

Sau khi nhấn vào “Đăng ký thông tin” màn hình yêu cầu nhập mã pin của chữ ký số hiện lên, người dùng nhập mã pin vào – mã pin mặc định là 12345678 với trường hợp người dùng chưa thay đổi mã pin, sau đó nhấn đăng nhập để hoàn thành thủ tục đăng ký sử dụng chữ ký số tham gia Hải quan điện tử.


Liên hệ với chúng tôi

Gửi

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền