Bốn nhóm mặt hàng bắt buộc làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015
Tags: , , , , , , ,

Liên hệ

Ms Hiền: 09.3132.0000
Ms Luyến: 0988.86.16.19
Ms Thân: 09.6272.0000

THÔNG BÁO! Chữ ký số FPT Bảo mật mức 4( theo tiêu chuẩn chính phủ Hoa Kỳ) - Mức cao nhất Việt Nam. Xem ngay (chi tiết)