Hải quan: Trường hợp nào sẽ không bị tính phạt chậm nộp?

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015
Tags: , , , , , , , ,

Liên hệ


Ms Hiền: 0931320000

Ms Luyến: 0988861619

Ms Thân: 0962720000

THÔNG BÁO! Từ 1.5.2018 Tăng phí chữ ký số do Bộ Tài Chính áp phí chứng thực. Đăng ký ngay (chi tiết)