Thông tư 06/2015/TT-BTTTT - Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số


Kính gửi Quý Khách Hàng
Từ 2015 Bộ Thông Tin Truyền Thông đã ra Thông tư quy định tiêu chuẩn bảo mật bắt buộc đối với chữ ký số và nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số như sau:
Quý vị có thể xem tại đây


Liên hệ với chúng tôi

Gửi

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền