Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

chữ ký số FPT CA

Hướng dẫn khai báo mã vạch danh sách Container qua khu vực giám sát

Theo công văn 8155/TCHQ-VNACCS, hệ thống TQDT v5 đã cập nhật việc khai báo danh sách container cho tờ khai VNACCS và in mã vạch danh sách container hàng hóa để xác nhận qua khu vực giám sát tại Hải quan cảng cửa khẩu, thay vì cán bộ Giám sát nhập thủ công thông tin danh sách container vào hệ thống. 

Quy trình thực hiện doanh nghiệp sẽ thực hiện việc khai báo tờ khai bình thường, sau khi khai báo tờ khai doanh nghiệp khai bổ sung danh sách container bằng chức năng “Khai báo Container” (Sẽ hiển thị khi doanh nghiệp khai tờ khai thành công). Quy trình này sẽ giúp cho việc thực hiện xác nhận qua khu vực giám sát được nhanh hơn, thuận tiện hơn cho cả doanh nghiệp và chi cục Hải quan. 
Để thực hiện phía doanh nghiệp làm theo quy trình các bước sau đây. 
- Khai báo Container 
- Yêu cầu lấy mã vạch danh sách container qua khu vực giám sát. 
- In danh sách container dưới dạng mã vạch sau đó đem ra Hải quan giám sát để lấy hàng. 
Bước 1: Khai báo Container (Khai bổ sung d/s container cho tờ khai) 
Sau khi tờ khai đã được khai báo, nếu có danh sách container kèm theo doanh nghiệp cần tiến hành khai báo bổ sung bằng cách vào ô “Khai báo Container”

Hướng dẫn khai báo mã vạch

Chú ý: 
-Việc khai bổ sung d/s container thực hiện khi tờ khai đã được khai báo chính thức. 
-Trạng thái tờ khai là “Thông Quan” 

Tại màn hình nhập liệu bạn nhập vào danh sách container cho tờ khai: 

Hướng dẫn khai báo mã vạch

Chú ý: Trường hợp tờ khai xuất chưa có số vận đơn,ở ô số vận đơn nhập vào: N/A 
Tiếp theo nhấn vào [Khai DS Cont] để gửi danh sách container bổ sung này lên hệ thống.Tiếp đó ấn [Lay PH DS Cont] khi có số tiếp nhận là việc khai báo danh sách container bổ sung hoàn tất. 

Hướng dẫn khai báo mã vạch

Trường hợp bản khai danh sách container trước đó có thiếu, sai về dữ liệu thì doanh nghiệp cần phải gửi lại bản danh sách chính xác hệ thống sẽ cập nhật lại (Nếu danh sách danh sách trước đó khai báo 10 container nhưng thấy sai xót 1 container thì doanh nghiệp cũng phải gửi lại toàn bộ 10 container chứ không phải chỉ sửa 1 container sai). 

Bước 2: Gửi yêu cầu lấy mã vạch danh sách container qua khu vực giám sát của tờ khai. 
Khi tờ khai đã được khai báo bổ sung danh sách container ở bước trên đồng thời đã làm xong thủ tục thông quan ( đối với tờ khai luồng Vàng, Đỏ) hoặc đã được chấp nhận thông quan, doanh nghiệp tiến hành lấy danh sách container qua khu vực giám sát của tờ khai bằng cách nhấn vào nút [YC lấy DS Cont qua KVGS] để thực hiện gửi yêu cầu lấy mã vạch danh sách container qua KVGS. 

Hướng dẫn khai báo mã vạch

Nhấn vào nút [Lấy PH DS qua KVGS] để số tiếp nhận của yêu cầu mã vạch danh sách container qua KVGS: 

Hướng dẫn khai báo mã vạch

Sau khi có số tiếp nhận của yêu cầu mã vạch danh sách container qua KVGS, tiếp tục nhấn nút để lấy thông tin về mã vạch của danh sách container đã khai báo. Khi có kết quả 
Sẽ có thông báo số lượng container đã khai báo. 

Hướng dẫn khai báo mã vạch

Như vậy là bạn đã hoàn thành quá trình gửi yêu cầu để lấy mã vạch danh sách container. Tiếp đó để in danh sách container nhấn vào nút [In DS Container] phần mềm sẽ đọc dữ liệu hệ thống Hải Quan đã phản hồi về mã vạch cho doanh nghiệp. Và kết quả nhận được là : Bảng in danh sách container đã đầy đủ thông tin doanh nghiệp cần 

Hướng dẫn khai báo mã vạch

Bước 3: Sau khi In danh sách container dưới dạng mã vạch doanh nghiệp đem ra hải quan giám sát để lấy hàng. 
Doanh nghiệp đem bản in này kèm hồ sơ tờ khai ra Hải quan khu vực giám sát hàng hóa, cán bộ Giám sát tiến hành đọc mã vạch từng container và xác nhận qua khu vực giám sát cho doanh nghiệp. 
Lưu ý
- Để áp dụng cách thức đọc danh sách container mã vạch doanh nghiệp bắt buộc phải khai báo bổ sung danh sách container cho tờ khai, áp dụng cả đối với tờ khai nhập và tờ khai xuất. Các hình thức khai đính kèm HYS hoặc khai e-manifest, khai kèm tờ khai đều chưa có hiệu lực. 
- Danh sách container chỉ được trả về sau khi tờ khai đã hoàn thành thủ tục, chấp nhận thông quan. 
- Khi danh sách container đã được xử lý qua khu vực giám sát (đã được cán bộ giám sát tiến hành xác nhận qua khu vực giám sát) thì phía doanh nghiệp không thể lấy thông tin danh sách này nữa. 
- Trường hợp doanh nghiệp không ngồi trực tiếp tại máy tình để in ra từ phần mềm hoặc vì một số lý do nào đó thì có thể in danh sách container thông qua trang web của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ sau: 
http://www.customs.gov.vn/sitepages/containerbarcodereceiver.aspx 

Hướng dẫn khai báo mã vạch
 Chúc quý doanh nghiệp thực hiện thành công !
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền