Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

chữ ký số FPT CA

Công văn 3100/TCT-CNTT đẩy mạnh khai thuế qua mạng

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã triển khai chương trình khai thuế qua mạng internet (iHTKK) từ tháng 8/2009. 

Đến nay hệ thống iHTKK đã được triển khai trên toàn quốc giúp giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và nâng cao hình ảnh của cơ quan thuế trong cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung. Để tiếp tục đẩy mạnh khai thuế qua mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong đó đảm bảo đến cuối năm 2014 đạt tỷ lệ tối thiểu 95% và phấn đấu đạt 100% doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện khai thuế qua mạng, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3100/TCT-CNTT ngày 07/08/2014, theo đó: Các Cục Thuế phối hợp với các Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, các Tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện khai thuế qua mạng. 

Triển khai mở rộng ngay dịch vụ khai thuế qua mạng cho 100% doanh nghiệp do Cục Thuế và Chi cục Thuế (đã có ứng dụng quản lý thuế cấp Cục) quản lý. Đối với các Chi cục Thuế đang sử dụng ứng dụng quản lý thuế VAT : Từ tháng 10/2014, hệ thống công nghệ thông tin sẽ cho phép toàn bộ các doanh nghiệp do Chi cục Thuế quản lý thực hiện được việc khai thuế qua mạng. Với những chỉ đạo quyết liệt từ cơ quan thuế các cấp, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, mục tiêu được đặt ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẽ hoàn thành đúng kế hoạch./.

Toàn bộ nội dung công văn 3100/TCT-CNTT.

Công văn 3100/TCT-CNTT
Công văn 3100/TCT-CNTT

Công văn 3100/TCT-CNTT
Công văn 3100/TCT-CNTT
Công văn 3100/TCT-CNTT
Công văn 3100/TCT-CNTT
Công văn 3100/TCT-CNTT
Công văn 3100/TCT-CNTT
Công văn 3100/TCT-CNTT
Công văn 3100/TCT-CNTT
Công văn 3100/TCT-CNTT
Công văn 3100/TCT-CNTT

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền