Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

chữ ký số FPT CA

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng đáp ứng chuẩn dữ liệu hồ sơ thuế theo định dạng mới (XML)

  Sử dụng định dạng XML khi khai thuế qua mạng giúp giảm dung lượng lưu trữ, kiểm soát dữ liệu, tăng tốc độ hệ thống, tránh nghẽn mạng…
  Hồ sơ thuế có thể kê khai theo định dạng XML bao gồm: Các tờ khai tháng, quý; Báo cáo hóa đơn; Báo cáo tài chính.
  Sau khi nâng cấp, hệ thống Khai thuế qua mạng sẽ tiếp nhận song song hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu cũ (PDF, mã vạch) và hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu mới (XML). Người nộp thuế có thể gửi hồ sơ thuế theo định dạng cũ đến tháng 04/2015. Sau thời gian này, hệ thống chỉ tiếp nhận hồ sơ thuế theo định dạng XML.

  Các nội dung nâng cấp bao gồm:
-       Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK):
+     Hỗ trợ người nộp thuế kết xuất tờ khai định dạng XML.
+     Hỗ trợ tải tờ khai định dạng XML vào ứng dụng Hỗ trợ kê khai.
-       Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK):
+     Hỗ trợ người nộp thuế Kê khai trực tuyến, kết xuất tờ khai XML.
+     Hỗ trợ người nộp thuế trình ký tờ khai XML.
+     Hỗ trợ người nộp thuế ký, giửi tờ khai XML.
-       Triển khai mới ứng dụng đọc tờ khai định dạng XML (iTaxviewer):
+     Hỗ trợ đọc các tờ khai, báo cáo, thông báo, chứng từ thuế XML dưới dạng mẫu biểu theo đúng quy định.
+     Hỗ trợ kiểm tra, xác minh chữ ký điện tử trên tờ khai XML.
+     Hỗ trợ in, cấu hình trang in cho tờ khai, báo cáo, thông báo và chứng từ thuế định dạng XML.

  Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế thu xếp thời gian gửi hồ sơ khai thuế tháng 08/2014 và có kế hoạch chuyển sang sử dụng định dạng dữ liệu mới (hướng dẫn sử dụng sẽ được thông báo khi nâng cấp)./.

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền