Hướng dẫn sử dụng chữ ký điện tử trên Micorsoft Outlook 2003


HƯỚNG DẪN KÝ SỐ TRÊN MICROSOFT Outlook 2003
Để thực hiện ký số trên Outlook 2003 bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Trên cửa sổ Microsoft Outlook , trên thanh công cụ chọn:

Tool > Options

Bước 2: Cửa sổ Options hiện ra chọn Security > Digital Signature.

Bước 3:  Cửa sổ Digital Signature hiện lên > chọn “Add…” để gán chữ ký số vào văn bản.

Bước 4: Cửa sổ Select Certificate hiện lên, lựa chọn tên người sử dụng chữ ký rồi chọn OK

Bước 5: Để hoàn thành việc ký số, trên cửa sổ PIN verification bạn nhập PIN code > chọn “Đăng nhập”> chọn OK để kết thúc công việc ký số.

Bước 6:  Kiểm tra chữ ký: Khi ký thành công sẽ xuất hiện biểu tượng của chứng thư số ở phía dưới màn hình.Liên hệ với chúng tôi

Gửi

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền