Từ 01/01/2015 không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014
Tags: , , , , ,

Liên hệ


Ms Hiền: 09.3132.0000

Ms Luyến: 0988.86.16.19

Ms Thân: 09.6272.0000

THÔNG BÁO! Đăng ký mới cấp miễn phí mã đơn vị. Đăng ký ngay (chi tiết)